Denne siden kan leses på bokmål og nynorsk

Møt krav i ny barnevernsreform med
La Linea®

Et enkelt system for å oppnå helhetlig tjenestetilbud i kommunen.
Les mer om produktet

Vår løsning:

«La Linea setter fokus på kritiske tidspunkt og overgangar i barn og unge sine liv. Kommunen får oversikt og kan gje rett teneste og tiltak til rett person til rett tid.
La Linea kan dermed vere eit system som hindrer ressurssløsing
».

Avdelingsleiar, Barn, unge og familietenesta,Øygarden kommune.


Systemet bygger på 4 forskjellige elementer:

Forskning & Tiltak

Kunnskap er en sum av mange element, som viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt. La Linea® inviterer til å bygge tidlig innsats og forebygging på kunnskap. La Linea® sitt bidrag er å gi kjapp tilgang til relevant, oppdatert  og kvalitessikret forskning, og relevante og oppdaterte utfordringsbilder. Ett tastetrykk unna, og tilpasset den aldersgruppen det jobbes med. Kombinert med den kunnskap og erfaring du og de fagmiljøene du samarbeider med til enhver tid har, vil det skapes en levende kunnskapsutvikling som kan komme det forebyggende helsearbeidet til gode. I tillegg til de tiltakene kommunen allerede har, gir La Linea® også direkte tilgang til mange tiltaktsprogram som er tilgjengelige. Nærmere 50 av disse er evidensvurderte tiltaksprogram, der evidensgraden blir vist i en skala.  Alle tiltaksprogrammene er sortert etter alderstrinn i La Linea®.

Prosjektstyring

La Linea® inviterer til å planlegge og skape et helhetlig system for tidlig innsats og forebygging. Systemet ivaretar hovedintensjon bak barnevernsreformen som trer i kraft fra 2022. Det gir en levende plan med fokus på praksis ute i avdelingene. Grunnelementene er tverrfaglig samarbeid  og samhandling rundt kunnskapsbaserte tiltak, der hvert fagmiljø eller instans ser sin plass i den store sammenhengen. Dette kan gjøre det lettere å dele kunnskap og samkjøre riktig innsats til rett tid, slik at færrest mulig ”ramler av lasset” i løpet av barne- og ungdomstiden. Det blir en levende plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats, som alltid er oppdatert og i samsvar med den praksis som til enhver tid er gjeldende i kommunen.

All planlegging i La Linea® skjer i informerte og tverrfaglige møter.

Oppfølging

Implementering er ofte det svake punkt i prosessen med å ta i bruk et tiltaksprogram. Enten ved at man er for dårlig forberedt, for lite grundig i selve implementeringsarbeidet, evaluerer for overfladisk underveis eller ved at man avslutter dette arbeidet før ønsket praksis  ”sitter i ryggmargen”. Systemet vil understøtte og følge opp implementeringsarbeidet gjennom de ulike fasene frem til fast drift, og gjøre tilgjengelig en enkel grafisk fremdriftsbeskrivelse som oppdaterer seg underveis under imlpementeringsfasene.

Publisering

La Linea® er også en informasjonsportal ut til ansatte og publikum om hvordan en kommune driver sitt arbeid for forebygging og tidlig innsats. Dette gjøres ved at informasjonsportalen oppdateres automatisk etter hvert som systemet blir oppdatert. I tverrfaglige samarbeidsmøter hukes det av i La Linea®  for det som skal ut i informasjonsportalen.

Kommunal styring

For å lykkes med intensjonene bak den nye oppvekstreformen –barnevernsreformen – kreves god kommunal ledelse og styring. La Linea® gjør det enkelt å holde oversikt og rapportere til kommunestyret og innbyggere gjennom egen publikumsmodul.

Systemet tilbyr også innsiktsmodul spesielt utviklet for samarbeid på tvers av kommuner.

Et verktøy for tidlig innsats og forebygging

Ut fra forskning vet vi at riktig forebygging tidlig i mennesket sitt liv, og tidlig mellom knekkpunkt i mennesket sitt liv, vil være av stor betydning i forhold til fysisk og psykisk helse senere i livet, og i forhold til mestringsevne og selvbilde.

Vi vet også at forebygging og tidlig innsats må skje gjennom endret og ny forståelse av hva som påvirker innbyggerenes velferd - både individuelt og generelt. Denne nye forståelsen og kunnskapen må deles raust mellom fagmiljø ute i kommunene, foreldre, frivillige organisasjoner og folk flest som har med barn og unge å gjøre.

Kontakt Oss

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål om systemet, lurer på hvordan det passer inn i din kommune eller bare vil ta en prat om tidlig innsats i kommuner og helseforetak.

Send oss en melding ved hjelp av skjemaet under
Takk for meldingen. Vi svarer så raskt vi kan!
Noe gikk galt! Vennligst prøv igjen....