Denne siden kan leses på bokmål og nynorsk

Hvem vi er og visjonen vår

Vi er et selskap som har spesialisert oss på utvikling av  digitale verktøy for å styre og koordinere tverrfaglige prosesser innen områder som folkehelsearbeid, HMS og prosjektgjennomføring.

Torleiv Frotjold
Daglig leder

Daglig leder, som også koordinerer samarbeid og kvalitetssikring i de prosjektene det arbeides med.

Torleiv er tidlegere rektor ved Radøy ungdomsskole, skoleutviklingsleder i Radøy kommune og kommunalsjef for oppvekst i Austrheim kommune. Nå daglig leder, fagperson og produktutvikler i HealthLine AS. Er medeier i HealthLine AS gjennom Urdabrunn AS.

Kjell Tjeldstø
Teknisk Leder

Daglig leder i CodeLab AS, som er medeier i HealthLine AS. De står for utvikling av digital versjon av LaLinea.

Kjell har jobbet i IT-bransjen siden 1999 og har vært grunnlegger av flere programvarefirmaer. Han har mer enn 12 års erfaring som Senior Software Engineer fra Tandberg/Cisco, hvor han var ansvarlig for den prisbelønte MXP Graphical User Interface-utviklingen.

Jens Andreas Reigstad
Styremedlem

Kommersialisering og kvalitetssikring i prosjektet. Seniorrådgiver i VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring AS), som også er medeier i HealthLine AS.  

Jens Andreas deltar med kommersialisering og produktutvikling av LaLinea. Han bidrar også til å knytte viktige forbindelser til relevante fagmiljø.

Tone Haveland
Styreleder

Tone Haveland er daglig leder i Powersim Software AS. Hun har lang erfaring med prosjekter knyttet til markedsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og utvikling og salg av digitale  simuleringsverktøy til et stort spekter av virksomheter både i privat og offentlig sektor.

Om Healthline AS

HealthLine AS ble stiftet 12.04.2016. Vi er et selskap som har spesialisert oss på utvikling av digitale verktøy for å styre og koordinere tverrfaglige prosesser og samhandling innen områder som folkehelsearbeid, HMS og prosjektgjennomføring. Våre verktøy utvikles for å forenkle styring av komplekse prosesser, og gi enkel tilgang til forskningsbasert beslutningsstøtte i kritiske faser av oppbygging, gjennomføring og oppfølging av slike prosesser.     

Løsningene er utviklet med tverrfaglig kompetanse fra fagområdene pedagogikk, psykologi, samfunnsvitenskap, helsefag og IKT. 

Healthline AS er målbedrift i Nordhordland Næringshage AS, og har mottatt støtte frå Innovasjon Norge, Connect Vest, Region Nordhordland, og Sparebanken Vest v/Spinnfondet.

Vår visjon

Vårt mål er å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet knyttet til tidlig innsats og forebyggende folkehelse i kommuner og helseforetak. Dette vil vi oppnå med brukervennlige digitale systemer for samhandling og beslutningsstøtte, forankret i kvalitetssikret forskning.