Denne siden kan leses på bokmål og nynorsk

Hvem vi er og visjonen vår

Vi er et selskap som har spesialisert oss på utvikling av  digitale verktøy for å styre og koordinere tverrfaglige prosesser innen områder som oppvekst og prosjektgjennomføring.

Torleiv Frotjold
Daglig leder

Daglig leder, som også koordinerer samarbeid og kvalitetssikring i de prosjektene det arbeides med.
Torleiv har tidlegere jobbet som rektor, skoleutviklingsleder og kommunalsjef for oppvekst. Nå er han daglig leder, fagperson og produktutvikler i HealthLine AS. Er medeier i HealthLine AS gjennom Urdabrunn AS.

Kjell Tjeldstø
Teknisk Leder

Daglig leder i CodeLab AS, som er medeier i HealthLine AS.

Kjell har jobbet i IT-bransjen siden 1999 og har vært grunnlegger av flere programvarefirmaer. Han har mer enn 12 års erfaring som Senior Software Engineer fra Tandberg/Cisco, hvor han var ansvarlig for den prisbelønte MXP Graphical User Interface-utviklingen.

Jens Andreas Reigstad
Kommersialisering og salg

Kommersialisering og kvalitetssikring i prosjektet. Tidligere seniorrådgiver i VIS, som også er medeier i HealthLine AS.  

Jens Andreas deltar med kommersialisering og produktutvikling av LaLinea. Han bidrar også til å knytte viktige forbindelser til relevante fagmiljø.

Jofrid Troland
Prosjekt, salg og markedsføring

Jofrid har mange års erfaring fra privat næringsliv. Fra 2001 har hun hatt ulike roller i kommunal sektor - som sykepleier, rådgiver for Helse og omsorg, og kommunalsjef Helse og omsorg.

Om Healthline AS

HealthLine AS ble stiftet 12.04.2016. Vi er et selskap som har spesialisert oss på utvikling av digitale verktøy for å styre og koordinere tverrfaglige prosesser og samhandling innen områder som folkehelsearbeid og prosjektgjennomføring. Våre verktøy utvikles for å forenkle styring av komplekse prosesser, og gi enkel tilgang til forskningsbasert beslutningsstøtte i kritiske faser av oppbygging, gjennomføring og oppfølging av slike prosesser.     

Løsningene er utviklet med tverrfaglig kompetanse fra fagområdene pedagogikk, psykologi, samfunnsvitenskap, helsefag og IKT. 

Healthline AS er målbedrift i Nordhordland Næringshage AS, og har mottatt støtte frå Innovasjon Norge, Connect Vest, Region Nordhordland, og Sparebanken Vest v/Spinnfondet.

Vår visjon

Vårt mål er å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet knyttet til tidlig innsats og forebyggende folkehelse i kommuner og helseforetak. Dette vil vi oppnå med brukervennlige digitale systemer for samhandling og beslutningsstøtte, forankret i kvalitetssikret forskning.